nadmerne veľkosti - oblečenie odevy XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL (https://www.velline.sk/)
Úvodná strana » Všeobecné obchodné podmienky » Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Martin Stupka -velline, so sídlom, Františka Hrubína 16, PSČ 568 02 Svitavy, IČO: 72871318 (ďalej len "spoločnosť") pri svojej činnosti dodržuje všetky zásady ochrany osobných údajov tak, ako vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenia dotknutých osôb. Hlavným cieľom Spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov je zabezpečenie súdržnosti a vysokej úrovne ochrany fyzických osôb, našich obchodných partnerov tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

 

Za týmto účelom uskutočnila Spoločnosť rozsiahly interný audit, na základe ktorého implementovala vhodné praktické opatrenia smerujúce k ešte väčšej ochrane osobných údajov zákazníkov, fyzických osôb.

 

Spoločnosť výslovne prehlasuje, že všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu Spoločnosti a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru, ďalšiou výnimkou sú situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúce sa objednaného tovaru.

 

Pri našej obchodnej činnosti sme pripravení vždy a predovšetkým obhajovať záujmy našich zákazníkov a obchodných partnerov tak, aby nedochádzalo k zásahom do ich práv a to najmä v oblasti ochrany osobných údajov, najmä dodržiavame zásady transparentnosti a korektnosti spracovania. Vždy dbáme o to, aby zostali zachované všetky práva našich zákazníkov ako subjektu údajov (vrátane práva byť informovaný, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, na vymazanie, na obmedzené spracovanie, právo na prenosnosť údajov, právo namietať či právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania).

 

PRÁVO NA PRÍSTUP k Osobným údajom. Dotknutá osoba môže u Spoločnosti kedykoľvek požiadať o potvrdenie Spoločnosti, či Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, prípade či dochádza na základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Ak sú Osobné údaje spracovávané, potom za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané a či má právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku. Ďalej môže Subjekt údajov žiadať o oznámení, odkiaľ Osobné údaje Spoločnosť získala. Dotknutá osoba má právo získať kópiu svojich osobných údajov.

 

PRÁVO NA OPRAVU Osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže požiadať Spoločnosť o opravu či doplnenie Osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.

 

PRÁVO NA VYMAZANIE Osobných údajov znamená, že Spoločnosť musí vymazať Osobné údaje Subjektu údajov ak už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, ak Subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie, ak Subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo ak je spracovanie alebo je vymazanie dané zákonom.

 

PRÁVO NA OBMEDZENIA spracovanie Osobných údajov znamená, že ak Subjekt údajov podá žiadosť, ktorá vyvolá sporné otázky ohľadom spracovania jeho Osobných údajov (napr. Sporná presnosť, sporný účel či dôvod spracovania), Spoločnosť môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené výslovným súhlasom Subjektu údajov či z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

 

PRÁVO NA prenosnosť údajov znamená, že má Subjekt údajov právo získať svoje Osobné údaje, ktoré Spoločnosti poskytol so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky možné, má právo , aby Spoločnosť tieto údaje odovzdala inému správcovi.

 

Právo namietať proti spravovaní Osobných údajov znamená, že Subjekt údajov smie u Spoločnosti podať písomnú či elektronickú námietku voči spracovaniu Osobných údajov. Po vznesení námietky nesmie Spoločnosť Osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Subjektu údajov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo konkrétneho uplatnenia práva nás kontaktujte na tomto emailu info@velline.cz alebo písomne ​​na adrese sídla Spoločnosti.

 

Svitavy 17. 5. 2018

 

Za správcu osobných údajov - Martin Stupka -velline, s.r.o., Martin Stupka, info@velline.cz, +420 603 831 323, poverený agendou GDPR

Kategórie tovaru

Oblečenie pre poľovníkov Oblečenie pre rybárov Maskáčové oblečenie

Hodnotenie zákazníkov

19.10.2021
Super jednanie zo strany obchodu, ochota, doručenie. Odporúčam.
Overený zákazník
17.10.2021
Kvalitný výrobok, rýchle doručenie tovaru, výborná skúsenosť s obchodom. Doporučujem.
Overený zákazník
26.07.2021
solídny obchod
Overený zákazník

Nákupný košík

Celková cena:
0,00 € s DPH

Info

Nové platobné metódy:

gopay

upravy

Tovar, označený týmto obrázkom, môžeme upraviť podľa želania!

V detaile tovaru zafajknite políčko "upraviť na mieru"

Upravený tovar nie je možné vrátiť!

facebook velline

Rýchly kontakt

Martin Stupka
Františka Hrubína 16
568 02 Svitavy

IČ: 72871318
DIČ: CZ7502193512

ŽL: č.j. 18974-09/OOŽÚ-760-2009/nol vydaný OOŽÚ Měst. úřad Svitavy

IČP: 1002536961

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.